სერტიფიცირებულ დირექტორობის მსურველთა საყურადღებოდ!

რეგისტრაცია დასრულდა.

იხილეთ მონაცემები თითოეული საჯარო სკოლის დირექტორობის მსურველთა რაოდენობის შესახებ. დირექტორობის მსურველს 20 აგვისტოს 24:00 საათამდე ექნება უფლება შეცვალოს მის მიერ თანხმობის განაცხადში მითითებული საჯარო სკოლების დასახელება.


გაცნობებთ, რომ 21 აგვისტოს 16:00 სთ-დან განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე გამოქვეყნდება ინფორმაცია თბილისის სკოლებში რეგისტრირებულ კანდიდატთა გასაუბრების გრაფიკის შესახებ, ხოლო გასაუბრებები დაიწყება 23 აგვისტოდან. სხვა რეგიონების შემთხვევაში გასაუბრების გრაფიკი გამოქვეყნდება ეტაპობრივად მომდევნო დღეების განმავლობაში.სერტიფიცირებულმა პირებმა, დირექტორობის უფლების დამადასტურებელი სერტიფიკატის მისაღებად უნდა მიაკითხონ იმ საგანმანათლებლო რესურსცენტრს, რომლის სამოქმედო ტერიტორიაზეც განლაგებული იყო საგამოცდო ცენტრი, სადაც გაიარა ტესტირება (გთხოვთ იხილოთ ფაილი).

თანხმობის ფორმის შევსების ინსტრუქცია

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს კომისიის წინაშე დირექტორობის კანდიდატი სასურველი ფორმატით წარადგენს მის მიერ შერჩეული თითოეული კონკრეტული სკოლის სტრატეგიული განვითარების მისეულ ხედვას. კანდიდატი აკეთებს სიტუაციის მოკლე მიმოხილვას (პრობლემები, ტენდენციები, არსებული შესაძლებლობები, აქტუალური საკითხები), გამოკვეთს სკოლის განვითარების ძირითად მიმართულებებს, პრიორიტეტული ამოცანებისა და მიზნების მიღწევის სტრატეგიებს, პროგრესის შეფასების ინდიკატორებს.