სერტიფიცირებულ დირექტორობის მსურველთა საყურადღებოდ!

დირექტორობის უფლების მქონე პირებს, მათ მიერ თანხმობის განაცხადში მითითებული საჯარო სკოლების შეცვლის შესაძლებლობა აქვთ 4 დეკემბერს - 24:00 საათამდე.

ინფორმაცია თითოეული საჯარო სკოლის დირექტორობის მსურველთა რაოდენობის შესახებ იხილეთ აქ.თანხმობის ფორმის შევსების ინსტრუქცია
→ ავტორიზაცია