რეგისტრაცია

ტესტირების შედეგებიაპელაციის მსურველთა საყურადღებოდ


საჯარო სკოლის დირექტორის შესარჩევი კონკურსის სერტიფიცირების ტესტირების ეტაპის ტესტურ დავალებათა სისწორესთან და პროცედურულ დარღვევასთან დაკავშირებული პრეტენზიების განმხილველი კომისია განიხილავს ნამუშევრის პასუხის შინაარსსა და სისწორეს მხოლოდ იმ კონკრეტულ ტესტურ დავალებაზე, რომლის თაობაზეც კომისიაში შესულია საპრეტენზიო განაცხადი დირექტორობის მსურველისგან. კომისია არ განიხილავს საპრეტენზიო განაცხადს, თუ ის ზოგადია ან/და დირექტორობის მსურველი ითხოვს მთლიანი ნამუშევრის შედეგების გადახედვას.

შესაბამისად, დირექტორობის მსურველებმა, რომელთაც ტესტურ დავალებათა სისწორესთან დაკავშირებით სურთ საპრეტენზიო განაცხადის წარდგენა, აუცილებლად უნდა მიუთითონ საკუთარი ნამუშევრის კონკრეტული საკითხი (ტესტური დავალება), რა ნაწილშიც გააჩნიათ პრეტენზია, წინააღმდეგ შემთხვევაში, კომისია არ განიხილავს საპრეტენზიო განაცხადს.

დირექტორობის მსურველებმა, რომელთაც სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემაში უკვე წარადგინეს საპრეტენზიო განაცხადი ტესტურ დავალებათა სისწორესთან დაკავშირებით და არ აქვთ მითითებული კონკრეტული საკითხი, უმოკლეს ვადაში, დამატებით წერილობით უნდა წარმოადგინონ კონკრეტული საკითხი (ტესტური დავალება), რა ნაწილშიც გააჩნიათ პრეტენზია შემდეგ მისამართზე: თბილისი, ფანჯიკიძის ქ. N1ა (სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა), წინააღმდეგ შემთხვევაში, კომისია არ განიხილავს საპრეტენზიო განაცხადს.