საჯარო სკოლის დირექტორის შესარჩევი კონკურსი

სერტიფიცირებული დირექტორების საყურადღებოდ!

დირექტორის უფლების მქონე პირებს, მათ მიერ თანხმობის განაცხადში მითითებული საჯარო სკოლის შეცვლის შესაძლებლობა აქვთ 2019 წლის 12 თებერვალს, 24 საათამდე.

სტატისტიკური ინფორმაცია თითოეული საჯარო სკოლის დირექტორობის მსურველთა რაოდენობის შესახებ იხილეთ აქ


თანხმობის ფორმის შევსების ინსტრუქცია